7711005

New

Worki na śmieci 10L - 50 sztuk

Do you want to get additional information?

Ask via the contact form
Tolerancjado 10% (Wymiary, gramatura, waga)

Ostrzeżenia

  • Produkt dopuszczony do obrotu na terenie krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Produkt wykonany z Polietylenu o wysokiej gęstości, może być poddany recyklingowi. Opakowania wykonane z HDPE nadają się do ponownego użytku (po umyciu letnią wodą z dodatkiem nieagresywnych detergentów i bez użycia środków ścierających (proszki, pasty)
  • Opakowanie wykonane z papieru
  • Dbaj o czystość, opakowania po zużytym produkcie wyrzuć do kosza
  • Przechowywać z dala od dzieci
Tolerancjado 10% (Wymiary, gramatura, waga)

Applies to

  • How to choose the right size of bag? Too little bag can slide down from the rim of the trash, so that the waste will fall directly into the container. Why choose the bag that is inserted into the trash can will stick out beyond his rant on about 15 cm.
  • Before you buy a specific garbage bags to consider how they will be used. Buying bags for the kitchen, we should opt for a thicker, more durable models, which certainly does not burst during launch. On the other hand, when it comes to garbage bags used in the Office or bathroom, can be put on thinner models.
  • How to properly evaluate the thickness of liners?
    Compare with each other rolls, which include the same pieces bags – they are thicker, the thicker the foil, which made garbage bags.
Tolerancjado 10% (Wymiary, gramatura, waga)
Tolerancjado 10% (Wymiary, gramatura, waga)